Sunday, December 31, 2006
More photographs from gurudwara Bangla Sahib
Dhan Dhan Sri Guru Granth Sahib ji Raj Academy led by Prof.Surinder Singh ji performing kirtan at Gurudwara Bangla Sahib New Delhi


 
posted by Balbir Singh at 9:27 PM | Permalink | 2 comments
More Kirtan from Raj Academy
Raj Academy did amazing kirtan at Bangla Sahib on 28 Dec.2006.The following shabads were sung in nirdharit raags.
Part 1.
1.
ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ 1 ॥ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
raag dhhanaasaree mehalaa 1
Raag Dhanaasaree, First Mehla:
kaisee aarathee hoe bhav kha(n)ddanaa thaeree aarathee
What a beautiful Aartee, lamp-lit worship service this is! O Destroyer of Fear, this is Your Ceremony of Light.
anehathaa sabadh vaaja(n)th bhaeree 1 rehaao
The Unstruck Sound-current of the Shabad is the vibration of the temple drums. 1Pause
2.
ਮਾਝ ਮਹਲਾ 5
॥ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥
thoo(n) maeraa pithaa thoo(n)hai maeraa maathaa
You are my Father, and You are my Mother.
Part2
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ 5
ਹਉ ਵਾਰੀਆ ਹਰਿ ਵਾਰੀਆ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
ho vaareeaa har vaareeaa 1 rehaao
I am a sacrifice, I am a sacrifice to You. 1Pause
Sadhsangat ji you can listen/download (2 files)
Part1.

Part2

Sadh Sangat ji ,
Waheguru ji ka Khalsa ,Waheguru ji ki Fateh
I wish you and your Family A Happy and Prosperous New Year .
Guru Angsang
 
posted by Balbir Singh at 6:37 AM | Permalink | 0 comments
Tuesday, December 26, 2006
ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੁ ਭੀ ਤੇਰਾ ॥ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥

ਮਾਝ ਮਹਲਾ 5
॥ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੁ ਭੀ ਤੇਰਾ ॥ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਰਾਸਿ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥1॥ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰਹੈ ਸੁਖਦਾਈ ॥ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਾ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ॥ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥2॥ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਤੇ ਲਹਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਸਹਣਾ ॥ਜਿਥੈ ਰਖਹਿ ਬੈਕੁੰਠੁ ਤਿਥਾਈ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥3॥ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਉ ॥4॥33॥40॥
maajh mehalaa 5
man than thaeraa dhhan bhee thaeraa thoo(n) t(h)aakur suaamee prabh maeraa jeeo pi(n)dd sabh raas thumaaree thaeraa jor gopaalaa jeeo 1sadhaa sadhaa thoo(n)hai sukhadhaaee niv niv laagaa thaeree paaee kaar kamaavaa jae thudhh bhaavaa jaa thoo(n) dhaehi dhaeiaalaa jeeo 2prabh thum thae lehanaa thoo(n) maeraa gehanaa jo thoo(n) dhaehi soee sukh sehanaa jithhai rakhehi baiku(n)t(h) thithhaaee thoo(n) sabhanaa kae prathipaalaa jeeo 3simar simar naanak sukh paaeiaa aat(h) pehar thaerae gun gaaeiaa sagal manorathh pooran hoeae kadhae n hoe dhukhaalaa jeeo 43340
Maajh, Fifth Mehla:
Mind and body are Yours; all wealth is Yours.You are my God, my Lord and Master.Body and soul and all riches are Yours. Yours is the Power, O Lord of the World. 1Forever and ever, You are the Giver of Peace.I bow down and fall at Your Feet.I act as it pleases You, as You cause me to act, Kind and Compassionate Dear Lord. 2O God, from You I receive; You are my decoration.Whatever You give me, brings me happiness.Wherever You keep me, is heaven. You are the Cherisher of all. 3Meditating, meditating in remembrance, Nanak has found peace.Twenty-four hours a day, I sing Your Glorious Praises.All my hopes and desires are fulfilled; I shall never again suffer sorrow. 43340
LISTEN/DOWNLOAD ABOVE SHABAD SUNG BY PROF.SURINDER SINGH OF RAJ ACADEMY AND HIS STUDENTS
 
posted by Balbir Singh at 4:59 AM | Permalink | 0 comments
KIRTAN DARBAR AT GURUDWARA MATA SUNDRI NEW DELHI
Kirtan darbar was held at Gurudwara Mata Sundri ji New Delhi to remember the supreme sacrifices of four sons of Guru Gobind Singh ji and mata Gujri ji .We also remembered the shaheeds at the battle of Chamkaur Sahib.
Bhai Amreek Singh ji & Jatha
Prof.Surinder Singh ji of Raj Academy with his students

Shall try to give kirtan for downloading in next post.

 
posted by Balbir Singh at 4:10 AM | Permalink | 0 comments
Wednesday, December 20, 2006
Raj Academy At Bangla Sahib
Why can’t we do kirtan the way our Gurus wanted us to do? Most of the Gurbani contained in Sri Guru Granth Sahib Ji is in Raags.There are 60 raags in Sri Guru Granth Sahib.Raags denote feelings,love,approach,mindset .They are not simply sur & taal but beyond that.Raj Academy students not only do kirtan as per the raags given in Sri Guru Granth Sahib, but also use traditional sikh instruments like rabab,saranda,taus,dilruba,sarangi and jori.These instruments were used by our Gurus. Listening to such kirtan is just amazing, beyond description. Harmonium was introduced in India by Britishers in the year 1902 and it entered Sri Hamandir Sahib in the year 1919.We have adopted it in a big way & discarded our rich traditional instruments. Ours is a great history. It is our duty to preserve this rich heritage. We don’t have to blame anybody for the past, but together we have to take step forward in this direction so that our children do not blame us for our lapse.
Raj academy is doing a wonderful job in this direction. Here are some photographs of the kirtan being performed by them in Gurudwara Bangla Sahib New Delhi. 
posted by Balbir Singh at 4:18 AM | Permalink | 0 comments
Sunday, December 17, 2006
RAJ ACADEMY ENTHRALLED SANGAT AT DELHI
Yesterday I attended the kirtan Programme by Raj Academy led by Prof.Surinder Singh at historical Gurudwara Nanak Piao Delhi.This is the place where Guru Nanak must have done kirtan with Bhai Mardana using Rabab.Kirtan was amazing.I was spellbound.Just imagine doing kirtan in nirdharit raags of Guru Granth Sahib and using traditional sikh insruments with which our Gurus used to do kirtan.Instruments Rabab,Saranda,Dilruba,Sarangi along with Pakhawaj were used.Pakhawaj And Saranda(Prof. Surinder Singh Ji )

TausRabab


Prof Surinder Singh showing his instrument to sangat

 
posted by Balbir Singh at 12:15 AM | Permalink | 2 comments
Saturday, December 16, 2006
MORE KIRTAN FROM RAKAB GANJ

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ 9 ॥
ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨਿ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ਅਪਨੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗੁ ਫਾਂਧਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥ਸੁਖ ਮੈ ਆਨਿ ਬਹੁਤੁ ਮਿਲਿ ਬੈਠਤ ਰਹਤ ਚਹੂ ਦਿਸਿ ਘੇਰੈ ॥ਬਿਪਤਿ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗੁ ਛਾਡਿਤ ਕੋਊ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ ॥1॥ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਬਹੁਤੁ ਹਿਤੁ ਜਾ ਸਿਉ ਸਦਾ ਰਹਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ॥ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਿ ਭਾਗੀ ॥2॥ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋ ਬਿਉਹਾਰੁ ਬਨਿਓ ਹੈ ਜਾ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜੀ ਕੋਊ ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਓ ॥3॥12॥139॥
sorat(h) mehalaa 9
preetham jaan laehu man maahee apanae sukh sio hee jag faa(n)dhhiou ko kaahoo ko naahee 1 rehaao sukh mai aan bahuth mil bait(h)ath rehath chehoo dhis ghaerai bipath paree sabh hee sa(n)g shhaaddith kooo n aavath naerai 1ghar kee naar bahuth hith jaa sio sadhaa rehath sa(n)g laagee jab hee ha(n)s thajee eih kaa(n)eiaa praeth praeth kar bhaagee 2eih bidhh ko biouhaar baniou hai jaa sio naehu lagaaeiou a(n)th baar naanak bin har jee kooo kaam n aaeiou 312139
Sorat'h, Ninth Mehla:
O dear friend, know this in your mind.The world is entangled in its own pleasures; no one is for anyone else.1Pause In good times, many come and sit together, surrounding you on all four sides.But when hard times come, they all leave, and no one comes near you. 1Your wife, whom you love so much, and who has remained ever attached to you,runs away crying, ""Ghost! Ghost!"", as soon as the swan-soul leaves this body. 2This is the way they act - those whom we love so much.At the very last moment, O Nanak, no one is any use at all, except the Dear Lord. 312139

LISTEN/DOWNLOAD ABOVE SHABAD SUNG BY BHAI AMREEK SINGH JI
 
posted by Balbir Singh at 2:40 AM | Permalink | 1 comments
Tuesday, December 12, 2006
SAD STATE OF AFFAIRS IN PUNJAB
This week end I attended a marriage in a Punjab village. I was saddened to see the things happening there. People have completely forgotten the teachings of our great gurus or are ignorant about them or do not want to get educated about the teachings of great gurus or we Sikhs are completely involved in Maya or having the attitude “saanu ki”(why we bother)and not try to teach about gursikh way of life. Most of young boys have cut their hair. For the purpose of anand karaj ceremony bridegroom wears the turban ,or some boys wear it or some without the turban join the marriage party(barat).Function starts with silly rituals which have no meaning in Sikhism. Gender inequality is at its peak. Women are barred from joining the marriage party. Women go to the outskirts of the village to see off the bridegroom & the party .They return to the village and do some rituals and sing songs which are gender biased “Puttan de jam hon te bahuan de aan”means birth of sons and brides will come home. Marriage party had to go to another village about 40kilometer distance. A bus was hired for the marriage party and car for the bridegroom. There were two marriages in the village where we reached around 11.30am .First marriage was completed around 1.00pm.Then second marriage started around 1.20pm.The granthi ji started the anand karaj by saying that it is better if the couple getting married is Amritdhari.The bridegroom was not even having the Keshas .The granthi and his companion were more interested in making money on that day.One granthi sang something which was not even Gurubani.The marriage was completed around 3.00pm.After that I left the venue as I had to go to some other important work. Bridegroom with his friends/relatives
Anand karaj being performed
Some unsikh ritual
 
posted by Balbir Singh at 10:05 PM | Permalink | 2 comments
Tuesday, December 05, 2006
GURUBANI KIRTAN AT RAKAB GANJ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ 9 ॥
ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ ॥ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਸੰਗਤਿ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾ ਤੇ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਾਗਉ ॥1॥ ਰਹਾਉ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੋਨੋ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਅਉਰੁ ਮਾਨੁ ਅਪਮਾਨਾ ॥ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਤਿਨਿ ਜਗਿ ਤਤੁ ਪਛਾਨਾ ॥1॥ ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਕਠਨੁ ਹੈ ਕਿਨਹੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਨਾ ॥2॥1॥

ik oa(n)kaar sathigur prasaadh raag gourree mehalaa 9 saadhho man kaa maan thiaago kaam krodhh sa(n)gath dhurajan kee thaa thae ahinis bhaago 1 rehaao sukh dhukh dhono sam kar jaanai aour maan apamaanaa harakh sog thae rehai atheethaa thin jag thath pashhaanaa 1ousathath ni(n)dhaa dhooo thiaagai khojai padh nirabaanaa jan naanak eihu khael kat(h)an hai kinehoo(n) guramukh jaanaa 21
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:Raag Gauree, Ninth Mehla:
Holy Saadhus: forsake the pride of your mind.Sexual desire, anger and the company of evil people - run away from them, day and night. 1PauseOne who knows that pain and pleasure are both the same, and honor and dishonor as well,who remains detached from joy and sorrow, realizes the true essence in the world. 1Renounce both praise and blame; seek instead the state of Nirvaanaa.O servant Nanak, this is such a difficult game; only a few Gurmukhs understand it! 21
LISTEN /DOWNLOAD THE ABOVE SHABAD SUNG BY BHAI GURMEET SINGH SHANT

 
posted by Balbir Singh at 8:37 AM | Permalink | 0 comments