Friday, July 25, 2008
ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥The rain pours down, and my mind is drenched with His Love.

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ 1 ॥
ਕਰਉ ਬਿਨਉ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰਿ ਵਰੁ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥
ਸੁਣਿ ਘਨ ਘੋਰ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਲਾਲ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥1॥
Malaar, First Mehla:
I offer prayers to my Beloved Guru, that He may unite me with my Husband Lord.
I hear the thunder in the clouds, and my mind is cooled and soothed; imbued with the Love of my Dear Beloved, I sing His Glorious Praises. ||1||


ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਅਰੈ ਗੁਰਿ ਮੋਹੀ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰਸਿ ਲੀਨਾ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
The rain pours down, and my mind is drenched with His Love.
The drop of Ambrosial Nectar pleases my heart; the Guru has fascinated my mind, which is drenched in the sublime essence of the Lord. ||1||Pause||

ਸਹਜਿ ਸੁਖੀ ਵਰ ਕਾਮਣਿ ਪਿਆਰੀ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥
ਹਰਿ ਵਰਿ ਨਾਰਿ ਭਈ ਸੋਹਾਗਣਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸੁਖਾਨਿਆ ॥2॥
With intuitive peace and poise, the soul-bride is loved by her Husband Lord; her mind is pleased and appeased by the Guru's Teachings.
She is the happy soul-bride of her Husband Lord; her mind and body are filled with joy by His Love. ||2|
|
ਅਵਗਣ ਤਿਆਗਿ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨਿ ਅਸਥਿਰੁ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਹਰੀ ॥
ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਤਿਸੁ ਕਦੇ ਨ ਵਿਆਪੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥3॥
Discarding her demerits, she becomes detached; with the Lord as her Husband, her marriage is eternal.
She never suffers separation or sorrow; her Lord God showers her with His Grace. ||3||


ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨਹੀ ਮਨੁ ਨਿਹਚਲੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਚੁ ਸਹੀ ॥4॥2॥
Her mind is steady and stable; she does not come and go in reincarnation.
She takes the Shelter of the Perfect Guru. O Nanak, as Gurmukh, chant the Naam; you shall be accepted as the true soul-bride of the Lord. ||4||2||

Listen to above Shabad nicely sung in Raag Malar by Bhai Narinder Singh ji

Labels:

 
posted by Balbir Singh at 9:07 PM | Permalink | 0 comments
Wednesday, July 23, 2008
Visit to Himachal Pradesh
ਸਲੋਕ ਮਃ 5 ॥
ਨਦੀ ਤਰੰਦੜੀ ਮੈਡਾ ਖੋਜੁ ਨ ਖੁੰਭੈ ਮੰਝਿ ਮੁਹਬਤਿ ਤੇਰੀ ॥
ਤਉ ਸਹ ਚਰਣੀ ਮੈਡਾ ਹੀਅੜਾ ਸੀਤਮੁ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਤੁਲਹਾ ਬੇੜੀ ॥1॥
Salok, Fifth Mehla:
Crossing the stream, my foot does not get stuck - I am filled with love for You.
O Lord, my heart is attached to Your Feet; the Lord is Nanak's raft and boat. ||1||

Labels:

 
posted by Balbir Singh at 11:39 PM | Permalink | 0 comments
Friday, July 11, 2008
Har Charan Sharan Gobind Dukh Bhanjan
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ 5 ਘਰੁ 9 ਪੜਤਾਲ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਹਰਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ॥
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਤਾਰਹੁ ਭੁਜਾ ਗਹਿ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਿ ਲੇਵਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਿ ਅੰਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧ ਅਨਿਕ ਦੋਖਾ ਤਨਿ ਛਾਦਿ ਪੂਰੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਆਨ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਾਵਹੁ ਸਰਨਿ ਸੂਰੇ ॥1॥
ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤਾਰਣਾ ਬੇਦ ਉਚਾਰ ਨਹੀ ਅੰਤੁ ਪਾਇਓ ॥
ਗੁਣਹ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰਤਨਾਗਰਾ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ ॥2॥1॥53॥

dhhanaasaree mehalaa 5 ghar 9 parrathaala
ik oa(n)kaar sathigur prasaadh ||
har charan saran gobi(n)dh dhukh bha(n)janaa dhaas apunae ko naam dhaevahu ||
dhrisatt prabh dhhaarahu kirapaa kar thaarahu bhujaa gehi koop thae kaadt laevahu || rehaao ||
kaam krodhh kar a(n)dhh maaeiaa kae ba(n)dhh anik dhokhaa than shhaadh poorae ||
prabh binaa aan n raakhanehaaraa naam simaraavahu saran soorae ||1||
pathith oudhhaaranaa jeea ja(n)th thaaranaa baedh ouchaar nehee a(n)th paaeiou ||
guneh sukh saagaraa breham rathanaagaraa bhagath vashhal naanak gaaeiou ||2||1||53||
Dhanaasaree, Fifth Mehla, Ninth House, Partaal:
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
O Lord, I seek the Sanctuary of Your feet; Lord of the Universe, Destroyer of pain, please bless Your slave with Your Name.
Be Merciful, God, and bless me with Your Glance of Grace; take my arm and save me - pull me up out of this pit! ||Pause||
He is blinded by sexual desire and anger, bound by Maya; his body and clothes are filled with countless sins.
Without God, there is no other protector; help me to chant Your Name, Almighty Warrior, Sheltering Lord. ||1||
Redeemer of sinners, Saving Grace of all beings and creatures, even those who recite the Vedas have not found Your limit.
God is the ocean of virtue and peace, the source of jewels; Nanak sings the Praises of the Lover of His devotees. ||2||1||53||

Watch the Vedio clip of the above Shabad sung by Raj Academy (UK)
 
posted by Balbir Singh at 11:06 PM | Permalink | 0 comments
Thursday, July 03, 2008
CELEBRATIONS OF 300YEARS OF GURTA GADDI DIVAS

Bus containing historical Sri Guru Granth Sahib and ShastarBhai Pratap Singh ji taking Hukamnama from Historical BirHand written Sri Guru Granth Sahib

Sri Guru Granth Sahib


Historical ShastarGurudwara

Pandal to Welcome Jagriti Yatra

Decoration

Labels:

 
posted by Balbir Singh at 11:15 PM | Permalink | 0 comments